Monday, July 23, 2012

சிவகிரி ஜமீன் வன்னியர் குலத்தை சேர்ந்தது - தினத்தந்தி


சிவகிரி ஜமீன் வன்னியர் குலத்தை சேர்ந்தது என்று மீண்டும் ஒரு ஆதாரம் -

சிவகிரி வாரிசுகளில் ஒருவரான டி.செல்வராஜ் பேட்டி : தினத்தந்தி (23-07-2012)

http://www.dailythanthi.com/article.asp?NewsID=746445&disdate=7%2F23%2F2012 

நன்றி தினத்தந்திக்கு